FUNGERAR AUDITERING VERKLIGEN I VARJE ENSKILT FALL?

Dianetikens och Scientologys teknologier är mycket exakta och innehåller väl beprövade procedurer, som fungerar i 100 % av de fall där de tillämpas standardmässigt och så som avses. Det vill säga, procedurerna måste tillämpas exakt i enlighet med L. Ron Hubbards direktiv som bevarats i Scientologys skrifter, vilket i hög grad omfattar moraliska och etiska normer som den person som deltar i auditering måste följa.

En ytterligare förutsättning är att den enskilde skall delta efter eget bestämmande.

Kyrkan garanterar inga resultat eftersom auditering är något som kräver individens aktiva medverkan. Auditering är inte något som man gör med en individ – det är något man gör där individen är den aktive deltagaren.