KAN MAN GÅ UTANFÖR KROPPEN I AUDITERING?

Exteriorisering är det tillstånd där thetanen (individen själv) är utanför sin kropp, med eller utan fullständiga förnimmelser, men fort­farande i stånd att kontrollera och påverka kroppen. 

Exteriorisering är något personligt för varje individ. Många scientologer har exterioriserat. Det vore därför inte alls förvånande om det även hände dig någon gång under din auditering. 

När man exterioriserar, når man en visshet om att man själv är en andlig varelse, och inte sin kropp.