ÄR DET TILLÅTET ATT ANVÄNDA VILKA SLAGS DROGER SOM HELST NÄR MAN ÄR I SCIENTOLOGY?

Förutom antibiotika och andra mediciner som ordinerats av läkare, nej. Alla andra droger, inklusive sällskaps-, gatudroger och psykiatriska, sinnesförändrande droger är förbjudna.

Om man har dentala eller medicinska problem som kräver behandling med andra läkemedel än antibiotika skall man informera vederbörlig medlem av personalen och rådgöra med sin läkare eller tandläkare.

Droger tas vanligen för att undfly oönskade känslor, smärtor och andra förnimmelser. I Scientology lokaliserar man och hanterar de verkliga anledningarna till besvären så att personen inte längre behöver eller vill ha droger. Droger avtrubbar människor och gör dem mindre medvetna. Scientologys mål är att göra människor mer skärpta och mer medvetna.

Droger är i grunden gifter. Det är mängden av dem som bestämmer vilken effekt de får. En liten mängd har en stimulerande verkan. En större mängd fungerar som ett lugnande medel. En ännu större mängd verkar som ett gift och kan vara dödlig. Droger avtrubbar ens förnimmelser och påverkar sinnet och anden så att personens kontroll minskar och han eller hon i högre grad blir ett offer för omgivningens påverkan – ett tillstånd som absolut inte är önskvärt.

Trots att psykiatriker hävdar att droger är något slags universalmedel, så döljer de i bästa fall bara det egentliga problemet och i värsta fall är de skadliga. Det verkliga svaret är att angripa källan till problemen – och det gör man genom Scientology.