HUR MÅNGA TIMMAR PER DAG KAN MAN DELTA I AUDITERING?

Detta beror på ens individuella auditeringsprogram. En del erhåller auditering under längre tid än andra. Genomsnittet är förmodligen cirka 2 1/2 timmar om dagen under de fem vardagarna. Auditering ger bäst resultat när den ges intensivt, minst 12 1/2 timmar per vecka (2 1/2 timmar om dagen under en femdagarsvecka). Ju intensivare man auditeras, desto snabbare framsteg gör man, eftersom man då inte distraheras av vardagens rutiner eller upprörande händelser.