VAD KAN AUDITERING BOTA?

Scientology sysslar inte med att bota sjukdom i ordets traditionella bemärkelse. Auditering görs inte för att läka kroppen eller bota något kroppsligt, och E-metern botar heller ingenting. Men när en person blir lyckligare, mer kompetent och mer medveten som andlig varelse genom auditering händer det ofta att sjukdom som har psykosomatiskt ursprung (dvs sjukdomar orsakade av själen) försvinner.