GLOBAL KATASTROFHJÄLP

VÅRD I KATASTROFENS
JAPAN EFTER JORDSKALV & TSUNAMI

Den 9,0-jordbävning som drabbade Japan den 11 mars 2011, och resulterade i en 3 våningar hög tsunami som svepte bort hela städer och samhällen, var den mest förödande naturkatastrofen i landets historia.

MER ÄN
1500
LOKALA
LEDARE
—har—
utbildats i
frivilligpastorers-
UTBILDNING
I JAPAN

I dess kölvatten dog 16 000 människor, 590 000 blev hemlösa och 4,4 miljoner hushåll blev utan el. Tiotusentals invånare evakuerades från en 50-kilometers radie från det skadade kärnkraftverket i Fukushima.

Japanska frivilligpastorer skickades omedelbart dit för att hjälpa offren och bistå räddningsarbetarna i den drabbade regionen; de anvisade överlevande till hjälpstationerna och delade ut den mat som fanns, samt vatten och medicinska förnödenheter.

Utbildade och erfarna frivilligpastorer räddningsspecialister från Scientology Kyrkan och anlände från hela världen, och slog sig ihop med sina japanska motparter för att ge hjälp i hela regionen. Bland dem fanns 17 medlemmar av det mexikanska ”Los Topos”-teamet – högt utbildade frivilligpastorer och specialister på att finna och rädda människor. Det kom också frivilligpastorsteam från Australien, Kanada, Mexico, Taiwan, Spanien, Storbritannien och Förenta staterna. De samordnade sina handlingar med myndigheternas räddningsstyrkor och andra frivilligorganisationer, upprättade och bemannade hjälpstationer, samlade ihop behövligt material, körde lastbilar med förnödenheter från Tokyo och organiserade distributionslinjer för förnödenheter.

I en stad där äldre invånare var strandsatta i sina hem på grund av översvämningar och oframkomliga vägar, organiserade frivilligpastorer en flotta av cyklar lastade med förnödenheter för att få fram viktiga ransoner.

Frivilligpastorer gav också andlig hjälp i form av assister till tiotusentals människor och lindrade den fysiska och känslomässiga stress som jordbävningen och tsunamin hade orsakat.

Samtidigt utbildade de 1 500 frivilliga från andra hjälporganisationer, samhällsgrupper och skolor i frivilligpastorernas metoder.

”Jag vill innerligt tacka er för ert varma stöd till vår stad som för närvarande befinner sig i en svår situation. Det här har varit en enorm uppmuntran för invånarna och för personalen i rådhuset.” – Brev till frivilligpastorer från borgmästaren i Soma, Japan