SAMHÄLLSKAMPANJER

DET GÅR ATT GÖRA NÅGOT ÅT DET
BRINGAR HJÄLP TILL ALLA

PÅ ETT ÅR HAR
520
FRIVILLIG- PASTORSTEAM
rest
270-
TUSEN KILOMETER
och hjälpt
2,1 MILJONER
MÄNNISKOR

Frivilligpastorernas kringresande kavalkader har syftet att hjälpa och göra andra människor kompetenta vid katastrofsituationer och i vardagslivet, och kommer med sin hjälp till större städer och avlägsna samhällen världen över.

De beger sig till världens stora industriella centrer – London, Berlin, New York, Los Angeles och Melbourne – liksom i Amazonas, västra och centrala Afrika, Indien, Sibirien, Stillahavet och Australiens vildmark. Frivilligpastorernas kringresande kavalkader ger hjälp och utbildning till tusentals människor varje år.

Nationella ledare, borgmästare, lagstiftare och ämbetsmän välkomnar kavalkaderna, och deltar ofta vid ceremonierna när frivilligpastorernas karakteristiska gula tält invigs – tält som fungerar som ett center för hjälpinsatser medan man befinner sig i området.

Inne i tälten ger frivilligpastorerna individuell hjälp till besökarna och hjälper dem med deras problem i livet – allt från familjekonflikter och problem på arbetsplatsen till studiesvårigheter. Informationspaneler visar tydligt besökaren att det finns lösningar, och seminarier erbjuds alla som vill lära sig tillämpa dessa lösningar i sitt personliga liv, i sitt arbete eller som medborgare i samhället och hjälpa andra att göra samma sak.

Ett anmärkningsvärt exempel på de bestående verkningarna av en kavalkad är den transsibiriska Goodwillturnén som genomförs av frivilligpastorer för att ge hjälp till samhällen i Ryska federationen. Teamet med 20 frivilligpastorer påbörjade sin humanitära resa på järnvägsstationen Jaroslavskij i Moskva i augusti 2006 och avslutade den fyra år och 10 tidszoner senare i Vladivostok vid Stillahavskusten.

FRIVILLIGPASTORER ger sig också UT i DEN LOKALA OMGIVNINGEN OCH UTBILDAR TUSENTALS vilket ÅSTADKOMMER POSITIVA förändringar i STÄDER & SAMHÄLLEN över hela VÄRLDEN.

Frivilligpastorerna erbjöd sina tjänster i alla större städer utmed järnvägen – man gav seminarier och föreläsningar till enskilda personer, familjer, grupper och till och med hela samhällen, för att hjälpa dem lösa de konflikter och svårigheter de upplevde i sin vardag. Man hjälpte tusentals människor i alla åldrar att förbättra sin förmåga att uppnå personliga mål, återskapa harmonin mellan äkta makar, återställa kommunikationen mellan föräldrar och deras barn, och lösa problem och dispyter på arbetsplatsen.

Med 1 100 seminarier som gavs till personalen vid 450 organisationer hjälpte man enskilda och samhällen att sedan ta itu med drog- och alkoholmissbruk, kriminalitet och omoral, bristande läs- och skrivkunnighet och undermålig undervisning.

OSJÄLVISK HJÄLP I ALLA LIVSSITUATIONER UTBILDAR DEM SOM HJÄLPER ANDRA
Frivilligpastorskavalkaderna når världens alla hörn, och kommer med praktiska livsförbättrande färdigheter till människor på varenda kontinent.

Lokala grupper av frivilligpastorer bildades i alla 16 städerna som besöktes av denna Goodwillturné, och de nyutbildade frivilliga gav sig i sin tur ut och hjälpte sina familjer, grannar och områdena där de bodde. Allt som allt har uppskattningsvis 6 miljoner människor fått hjälp av denna Goodwill Tour.

Detta är bara några exempel på responsen från detta: ”Vi tackar frivilligpastorerna – goda och ansvarsfulla människor som alltid kommer och hjälper. Vårt stora tack till humanitären L. Ron Hubbard, en man som ansåg att det största nöjet är att hjälpa andra.”

”Mitt stora tack till frivilligpastorerna som med oerhörd entusiasm och flit gav 10 seminarier och mycket rådgivning till vår grupp och verkligen hjälpte oss.”

”Mina kolleger och jag hittade svaren för att lösa problem. Seminarierna förbättrade vår kommunikation och förståelse och vi är starkare som team. Jag såg vår grupp förändras mitt framför mina ögon.”

”Frivilligpastorernas professionalism och kompetens gjorde det möjligt för oss att tillgodogöra oss den kunskap som de har och som nu är till stor hjälp i arbetet och tillvaron för var och en som deltog i seminarierna.”

MER ÄN
17
MILJONER
människor
HAR HJÄLPTS AV
VM:ar
VÄRLDEN
ÖVER

”Frivilligpastorerna hjälpte oss att lära sig kommunicera på rätt sätt och hur man ska förstå sin familj och sina bundsförvanter. Seminarierna ges med sådan entusiasm och inspirerade oss till självförbättring. Från djupet av våra hjärtan tackar vi er.”

Liknande resultat rapporteras överallt där frivilligpastorerna ger hjälp.

I Milano, Italien, gav frivilligpastorer seminarier till ungdomar på glid som hamnat i gäng. Det resulterade i att unga människor fick självförtroende och valde att avvisa gänglivet och våld.

På begäran från ledare i samhället har frivilligpastorer i Pakistan drivit fria skolor för fattiga barn och undervisat mer än 800 elever på ett år, vilket lett till att man uppnått en betydande förbättring i läs- och skrivkunnighet.

I Colombia har frivilligpastorer etablerat ett system för att organisera och dra nytta av arbetskraft och material för att hjälpa invånarna att återställa sina hem och sin egendom efter flera tropiska stormar.

I USA och Kanada, där frivilligpastorernas gula tält erbjuder individuell hjälp vid hundratals idrottsevenemang, regionala och lokala marknader och mässor och andra offentliga sammankomster.