LÖSNINGAR FÖR EN FARLIG OMGIVNING

KURS ONLINE

På den här kursen lär du dig:

  • Varför ens omgivning kan få en att känna sig störd, hjälplös och överväldigad.
  • Hur man kan hjälpa till med att minska det skenbara hotet från världen omkring en.
  • Verktyg som hjälper dig att förbättra ditt självförtroende och din förmåga att kontrollera din omgivning.

Kursöversikt

Vi lever i en riskabel värld, en farlig omgivning. Tittar man på nyheterna på tv eller läser dagstidningen så utsätts man för en daglig diet av rån, våldtäkter, kravaller, mord, eldsvådor, jordbävningar, översvämningar och hungersnöd.

Oroas du av vad som händer omkring dig? Känner du dig hjälplös och oförmögen att kontrollera dessa händelser? Känner du dig till och med rädd ibland?

På den här kursen med medföljande kurshäfte granskar L. Ron Hubbard noggrant det här fenomenet med en farlig omgivning, och tillhandahåller metoder som inte bara kommer att hjälpa dig att komma över din rädsla, utan gör det möjligt för dig att hjälpa andra. När den tillämpas i bred skala, får denna information till stånd ett enormt lugnande inflytande och möjliggör för folk att leva lyckligare liv. När den används på individuell basis – av dig – kommer den att förbättra livet för din familj, dina vänner och bekanta.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

3 till 4 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Lösningar för en farlig omgivning
Scientology handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.