VERKTYG FÖR ARBETSLIVET

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • Orsaken till svårigheter, osäkerhet och misslyckanden på jobbet och i livet.
  • Varför man blir trött av att hantera människor hela dagen och vad man kan göra åt det.
  • Steg man kan ta för att hantera utmattning och få tillbaka sin entusiasm för arbete.

Kursöversikt

Kraftigt sjunkande produktivitet, hög arbetslöshet, usla relationer mellan ledningen och arbetare, inkompetenta chefer och oärliga affärsuppgörelser plågar arbetsplatsen. Det är inte förvånande att arbete är en källa till stress och oro för väldigt många människor.

Hur man ska kunna öka effektiviteten och produktiviteten på jobbet, hur man handskas med konflikter och förvirring på arbetsplatsen och hur man övervinner utmattning är frågor som berör både arbetare och ledning. En lösning på dessa problem skulle inte bara ge ökad trygghet utan även ökad tillfredsställelse.

Denna kurs innehåller en del av de många principer och tekniker som L. Ron Hubbard utvecklade för arbetsplatsen. Det räcker inte med att arbete kan vara både lönande och meningsfullt, utan som den huvudsakliga aktiviteten i de flestas liv ska det vara så. Den här informationen kommer att hjälpa dig att åstadkomma detta.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

5 till 6 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Verktyg för arbetslivet
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.