UNDERSÖKNINGAR

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • Att identifiera vad som gör någonting logiskt eller ologiskt.
  • Hur man analyserar information så att man vet exakt vad som måste göras för att korrigera en situation.
  • De färdigheter man behöver för att identifiera de egentliga orsakerna bakom framgång eller misslyckande inom varje aspekt av livet.

Kursöversikt

Många människor går igenom livet på ett ganska planlöst sätt, och söker efter idéer som ska förklara varför deras olika projekt förbättras eller försämras, varför de är framgångsrika eller varför de inte är det. Men gissningar och ”aningar” är inte särskilt pålitliga. Och utan kunskapen om hur man faktiskt undersöker situationer, bra eller dåliga, och får sanna fakta, driver en person vind för våg i ett hav av ej utvärderade data.

Riktig undersökning är faktiskt en sällsynt vara. Människans tendens inom områden som hon inte förstår är att acceptera den förklaring som erbjuds först, oberoende av hur bristfällig den är. Följaktligen hade inte undersökningsteknologi egentligen blivit använd eller förfinats. Emellertid gjorde L. Ron Hubbard ett genombrott inom ämnet logik och slutledning som ledde till att han utvecklade det första verkligt effektiva sättet att söka efter och genomgående hitta de faktiska orsakerna till saker och ting.

Att veta hur man undersöker ger en förmågan att navigera igenom slumpmässiga fakta och åsikter och få fram de verkliga orsakerna bakom framgång och misslyckande inom livets alla aspekter. Genom att verkligen ta reda på varför saker är som de är kan man därför rätta till och förbättra en situation – alla situationer. Det här är en ovärderlig teknologi för människor från alla samhällsskikt. 

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är upplagd steg för steg med en serie läsuppgifter och frågor för att kontrollera din förståelse.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

8 till 10 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Undersökningar
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.

Kursfullbordande

Efter att du avslutat Kursen Undersökningar får du ett diplom per e-post.

 

Framgångsberättelser

”Jag har lärt mig hur man använder ett mer praktiskt tillvägagångssätt för att hitta svar på vanliga problem och frågor som jag annars skulle ha haft svårt att lista ut.

Kursen Undersökningar har gett mig ett annorlunda perspektiv när det gäller hur man ser på och analyserar ett problem. Den har visat mig hur man håller en mer fokuserad syn på problemet man har att göra med och hittar mer praktiska lösningar.

Den kommer definitivt att medverka till min fortsatta utveckling som Scientologist och hjälpa mig i min dagliga verksamhet såväl som i mitt privatliv. Den kommer att ge mig ett annat perspektiv när det gäller att lösa livets problem. Återigen tack.”

H.S.


”På den här kursen lärde jag mig hur man ställer frågor i ett område med saker som inte är korrekta, för att ’dra i trådarna’ och fortsätta ställa frågor i de ologiska områdena, tills data avslöjas och situationen kan hanteras och rättas till. Jag lärde mig alla de specifika outpoints som kan finnas i en situation och övade på att hitta dem tills jag kände mig bekväm med det. Jag gjorde också detta för de positiva sakerna, så att jag kunde hitta och stärka dem.

Jag lärde mig också betydelsen av att ha en ideal scen att jämföra den aktuella situationen med. Jag lärde mig de undersökande åtgärder som behövs för att hitta data och för att kunna rätta till saker och ting genom att göra en korrekt undersökning i rätt ordning och hitta det rätta Why:et bakom det så att situationen kan hanteras.”

C.F.


”Allt har en bakomliggande orsak. Och Scientology har gett mig möjlighet att lära mig vilka dessa orsaker är och att kunna behärska dem. Förmågan att kunna undersöka – förmågan att tänka logiskt och gå till botten med saker och ting – låter mig få insyn i, hantera och förbättra vilken situation som helst och i vilket område av mitt liv som helst. Jag har kunnat identifiera outpoints i min arbetsmiljö, och hantera dem så att mitt företag blir mer som ett idealiskt företag. Det går nästan inte en dag utan att jag tillämpar L. Ron Hubbards teknologi för att göra mitt liv bättre på något sätt.”

S.R.