GER LÖSNINGAR
TILL MILJONTALS

Under 2010 öppnade Church of Scientology International sin 17 000 kvadratmeter stora International Dissemination and Distribution Center i Los Angeles, Kalifornien. Denna jättelika trycknings- och produktionsanläggning producerar allt utbildningsmaterial för humanitära program som stöds av Scientology Kyrkan, bland annat för frivilligpastorer. Tack vare effektiviteten och den ekonomiska aspekten av intern produktion och distribution, har miljontals publikationer och annat material gjorts tillgängligt kostnadsfritt för frivilliga organisationer och katastrofhjälporganisationer, brottsbekämpande myndigheter, myndigheter, samt institutioner inom den privata sektorn.

Church of Scientology International Dissemination and Distribution Centers produktion och distribution av läromedel, gör det möjligt för frivilligpastorer för att betjäna miljontals människor världen över.