RESULTAT FRÅN IMPLEMENTERING AV
PROGRAMMET

I mer än tre decennier har Scientology Kyrkor och Scientologys frivilligpastorer ryckt ut för att hjälpa andra i stor skala, genom att bistå med fysisk och andlig hjälp överallt i världen.

Genom att samarbeta med likasinnade grupper – allt från Internationella Röda korset till Federal Emergency Management Agency (FEMA), från polis och brandkår till myndigheter och privata hjälpgrupper i varje nation, utför Scientologys frivilligpastorer sin uppgift att ge hopp och hjälp där det behövs.

Detta är kännetecknande för Scientologys frivilligpastorer – att arbeta med andra individer och grupper från hela världen för att flerdubbla deras effektivitet och erbjuda deras kombinerade hjälp till miljontals människor.

Omkring 1 100 organisationer och organ, från polis och brandkår till nationella kontor Röda korset, samarbetar med Scientologys frivilligpastorer när det gäller katastrofhjälp världen över.

MYNDIGHETER

Ni gjorde deras liv bättre, helt enkelt därför att ni förstod vilka de är och vad de behöver. Ni väntade inte på order. Ni kan era saker och det har stor betydelse. – Borgmästare i Baton Rouge, Louisiana, USA

Plötsligt dök Scientologys frivilligpastorer bara upp vid vår dörr. Jag tackar Gud för att de gjorde det. De talade om vilka de var, vad de visste och vad de kunde göra. De hjälpte oss oerhört mycket. – Säkerhetsspecialist vid Homeland Security, USA

Frivilligpastorerna är experter och redo rycka ut vid katastrofer. Scientology Kyrkans katastrofrespons bistod med över tusen frivilliga från hela USA som hjälpte till genom att driva hjälpstationerna och gav mental och andliga hjälp till både evakuerade och sjukvårds- och räddningspersonal, och hjälpte till med logistik och rent återuppbyggnadsarbete. – U.S. Departement of Homeland Security

Scientologys frivilligpastorer skiljer sig från alla andra organisationer jag sett. Deras engagemang saknar motstycke. – Ämbetsman, Los Angeles, Kalifornien, USA

Inte bara hjälpte ni personligen människor att återhämta sig och att lindra deras smärta och upprördhet, utan era frivilligpastorer gav också något varaktigt till vårt folk – ni utbildade oss även i era metoder så att vi kan fortsätta att hjälpa oss själva. – Provinsguvernör, Filippinerna

Medlemmarna i denna församling lovordar Scientologys frivilligpastorskår för dess traditioner och den hjälp de sedan många år erbjuder andra, och uttrycker sin största respekt och tacksamhet för frivilligpastorernas oegennyttiga hjälp till Haitis folk. – Resolution från delstaten Georgias senat, USA

Närvaron av frivilligpastorer innebar inte bara förbättrade förhållandena för människorna, utan till och med att byns byggnader förbättrades. Man började förbättra vägen, vilket innebar att man för första gången i byns historia började skapade riktiga vägar. – Byrådgivare, Botswana

POLISVÄSENDET

Ni var allihop kavalleriet. Det var som nybyggarnas vagnar som hade omringats av indianer, och när allt hopp är ute När ni hör kavalleriets trumpet så kommer ni. All vår förtvivlan försvann på grund av er närvaro, era åtgärder, era leenden. – Biträdande chef för fältoperationer, New Orleans, Louisiana, USA

Er hjälp gjorde oss starka under denna hemska tid och er hjälp var en stor inspiration när vi behövde den som mest. Vad ni gjorde under dessa dagar kommer för alltid att kommas ihåg av dem av oss som arbetade vid er sida och av de överlevande som ni hjälpte. – Assisterande militärattaché för thailändska militära underrättelsetjänsten, överkommandot, Thailand

ERT ARBETE VISAR att DET GÅR ATT GÖRA NÅGOT ÅT det och NI GÖR ett STORARTAT JOBB.

Scientologys frivilligpastorer har med hjälp av L. Ron Hubbards filosofier hjälpt befolkningen på Samoa, bland annat genom att utbilda dem i katastrofhjälpsteknologi. Folket i Samoa har nu verktyg som de kan använda vid naturkatastrofer och verktyg för att förbättra samhälle, ekonomi och undervisning i hela samhället. – Utbildningschefen, chef för inrikes frågor, Samoa

De kommer med det där mänskliga närhelst det behövs, varhelst det behövs. Det i sig är ett mäktigt vittnesbörd om deras arbete och L. Ron Hubbards arbete. – Chef vid Londons polisförbund, England

När man vet att man kan be någon komma och när allt man behöver göra är att ringa ett telefonsamtal för at det ska hända ... det betyder det oerhört mycket. – Sergeant, Sheriffdepartementet, Kalifornien, USA

LEDARE I SAMHÄLLET

Det spelade ingen roll om problemet människorna hade var fysiskt, psykiskt eller något annat, frivilligpastorerna hade alltid en lösning på det. – Företagschef, Indien

Jag kan säga utan tvekan att jag har sett en positiv förändring i alla som deltog i workshoparna och dem som jag personligen talade med ... Vi gav dessa workshopar till statliga departement och avdelningar, skolor, lokala ledare, idrottsklubbar, fängelser, ungdomsgrupper och t.o.m. flera kyrkor.” – Ledande pastor vid Jesus frivilligkyrka i kungariket Tonga

Haitis FN-förbund tackar Scientology Kyrkans frivilligpastorer för att de kom, och för att de modigt och effektivt hjälpt Haitis folk i kölvattnet efter jordbävningen den 10 januari 2010. – Generalsekreteraren, FN-förbundet, Haiti

En frivilligpastor är en gulskjorta dygnet runt, sju dagar i veckan som alltid bryr sig om. De är redo, villiga och kan hjälpa när som helst, och gör det också. – Ledare för Youth Leadership Group, Kanada

Det var ingen annan person, ingen annan organisation som kom hit. De första som anlände var Scientologys frivilligteam. Och de kom med syftet att hjälpa vårt folk. Jag tackar särskilt frivilligorganisationen för att ha visat detta mod. – Borgmästare i Galle, Sri Lanka

Jag såg hur Scientologys frivilligpastorer gav omfattande hjälp, och jag tackar dem för det. Ert arbete visar att ”Det går att göra något åt det”, och ni gör ett storartat arbete. – Tidigare ägare, Harrods, London, England

ORGANISATIONER FÖR KATASTROFHJÄLP

”Dessa änglar landade mitt i kaoset i all tysthet och kom fram till mig och sade: ”Vi är här för att hjälpa till.” – Samordnare, Katastrofrespons Christchurch, Nya Zeeland

Vi har aldrig sett folk arbeta med programmet som frivilligpastorerna. Inte så organiserade och med så mycket resurser som människorna inom Scientology Kyrkan. – Ledaren för Los Topos internationella räddningsteam, Mexico

Det finns många människor som är vid liv på Haiti just nu, som inte skulle varit vid liv om inte någon medlem av er kyrka hade hjälpt dem. – Ordförande, Haitis biståndskommitté, Haiti

Vi önskar ge vår uppriktiga uppskattning för det stöd som gavs av Scientologys frivilligpastorer under katastrofen med skogsbranden i New South Wales. Denna skogsbrand var en av de största och svåraste att bekämpa. Tack vare ert stöd kunde brandkåren upprätthålla en effektiv brandbekämpningsstyrka. – Verkställande chef för brandväsendet, New South Wales, Australien

Folk behövde helt enkelt få prata. Och jag har ännu inte sett en Scientologi-frivillig som lämnat någon som ville prata. Det är ovärderligt. Det kan man inte ersätta med något program. – Vårdansvarig vid Centret för nödhjälpsverksamhet, Louisiana, USA