SAMARBETAR I ATT HJÄLPA
FRIVILLIGPASTORER OCH FRIVILLIGORGANISATIONER VERKSAMMA VID KATASTROFER

Frivilligpastorer arbetar tillsammans med frivilligorganisationer som är aktiva vid katastrofer (VOAD) frivilligpastorer arbetar tillsammans med andra VOAD-medlemmar och agerade vid tornador i Oklahoma, orkanen Sandy och bombningen under Boston Maraton. Frivilligpastorer innehar ledande befattningar inom olika statliga VOADs. I Washington D.C., arbetar en scientolog på styrelsen för National VOAD och är ordförande i DC-avdelningen, och som medlem av underkommittén för andlig och känslomässig omsorg, har han bidragit till riktlinjer för andlig och känslomässig omsorg under katastrofer.

”Detta brev tjänar som bekräftelse att Scientology Kyrkans frivilligpastorer är medlemmar i vår frivilligkår. Deras hängivna, välutbildade och engagerade team av frivilliga har bistått med faciliteter, lättnad vid trauma, stress och utmattning till offer för katastrofer i våra ansvarsområden. Vi tvekar inte att rekommendera frivilligpastorerna till regeringar, katastrofhanteringsteam och samordnare i länder som har drabbats av den senaste tsunamin för att hjälpa och stödja sina hjälpinsatser.” – Disaster Management Center, Johannesburg, Sydafrika

”Mitt uppriktiga tack till ert team av Londons Scientology frivilligpastorer för den hjälp ni erbjöd oss i London efter de förödande bombningarna. Den tid och ansträngning som gavs frivilligt för att hjälpa oss under nattperioderna mottogs verkligen mycket tacksamt. På uppdrag av Senior Command Team och alla mina Officers vänligen vidarebefordra vår tacksamhet till London Emergency Support Unit.” – Chief Superintendent, Bishopsgates polisstation, London

”Dessa änglar landade mitt i kaoset i all tysthet och kom fram till mig och sade ’Vi är här för att hjälpa’.”

”Vi önskar ge vår uppriktiga uppskattning för det stöd som gavs av Scientologys frivilligpastorer under katastrofen med skogsbranden i New South Wales. Tack vare ert stöd kunde brandkåren upprätthålla en effektiv brandbekämpningsstyrka.” – Verkställande chef, Brandväsendet, New South Wales, Australien

”Scientologys frivilligpastorteam har verkligen gjort det möjligt att återhämta det mentala och andliga välbefinnandet för dem som blivit förkrossade efter jordbävningen och tsunamin i Banda Aceh. Vi förväntar oss att alla inblandade kommer att hjälpa det här teamet att utföra sina uppgifter och hjälpa dem att genomföra sina program på fältet.” – Commander of Military District, Banda Aceh

”Det ger mig en stark känsla av tillfredsställelse att vi nu har slutfört tre veckors utbildningsprogram om kommunikation och andra färdigheter som levereras av de frivilliga i Scientologys Goodwill Tour i Indien. Jag är stolt över att denna utbildning utfördes på min ödmjuka begäran.” – Commandant, Central Reserve Police Force, New Delhi, Indien

På ett år har
520
FRIVILLIG-
PASTORSTEAM
rest
270000
kilometer och
HJÄLPT
1,2
MILJONER
MÄNNISKOR

”Dessa änglar landade mitt i kaoset i all tysthet och kom fram till mig och sade ’Vi är här för att hjälpa’.” – Samordnare, Katastrofrespons Christchurch, Nya Zeeland

”Vi vill tacka er för den värdefulla tid ni spenderade med oss när ni levererade ett seminarium om etik vid nödsituationer. Denna kunskap gör det möjligt för oss att fortsätta med det humanitära arbete som vi har gjort i 98 år i denna stad och hålla oss trofasta till Röda Korsets grundläggande principer som är basen i vår dagliga verksamhet.” – President, Röda Korset, La Serena, Chile

”Jag vill tillkännage min uppskattning och mitt erkännande för de tjänster som Scientologys frivilligpastorer i Uganda framgångsrikt har givit våra samhällen, kunskaper som givit en förbättrad levnad genom de seminarier som hölls i Ugandas 15 distrikt – allt med målet att öka fredlig samexistens.” – Special Presidential assistent, Republiken Uganda

Precis som frivilligpastorernas klargula skjortor är varmt välkomna på katastrofplatser, är frivilligpastorernas klargula kavalkadtält alltid en välkommen syn i städer och på landsbygden.

Scientology Kyrkor runt om i världen sponsrar dessa resande informationscentra som uppförs i stadskärnor eller i avlägsna byar. De är öppna för alla och erbjuder workshops och föreläsningar i så olika ämnen som äktenskap och familjefrågor, att övervinna stress och förtryck, återställa ärlighet och integritet, och att lösa problem på arbetsplatsen. Frivilligpastorer levererar också seminarier för poliser, ambulanspersonal och lokala katastroforganisationer.

De lokala dignitärerna välkomnar kavalkaderna, klipper invigningsband för att kungöra dess ankomst och erkänna dess värde för samhället. Frivilligpastorerna svara genom att ge hjälp till tusentals åt gången och förmedla kunskaper och kompetens som gör det möjligt för människor att bättre hjälpa sig själva och andra.

”Den kunskap du gav är ett ljus på vägen till ett lyckligare liv.”

”Till frivilligpastorer i transibiriska Goodwill-turnén, tack från djupet av mitt hjärta, och å mitt teams vägnar, för de seminarier om effektiv kommunikation och hur man blir framgångsrik, som ni har levererat till oss, baserat på upptäckter av den berömda humanitetsförkämpen och filosofen L. Ron  Hubbard. Den kunskap du gav är ett ljus på vägen till ett lyckligare liv. Denna kunskap har hjälpt oss att inse att människan är förutbestämd att tjäna andra med sina förmågor, talanger och kunskaper. Vi önskar er all framgång i er ädla mission.” – Företagschef, Chita, Ryssland

”Tack för allt det arbete ni lagt ner för alla människor i Zambia. De som gick igenom er utbildning sätter värde på ert arbete, särskilt som det inriktar sig på de oroliga och marginaliserade i världen och hjälper till att förändra destruktivt mänskligt beteende. Jag önskar er alla lycka i era ansträngningar.” – Direktör, Zambias Utbildningsministerium

ATT BYGGA UPPLIV PÅ NYTT I

SAMOA

I december 2012 drabbades Samoa av en cyklon som gjorde 5 000 personer hemlösa, 11 saknade och 5 döda. Merparten av ön Upolu, huvudstaden, förlorade alla kraftledningar och hus, och träd över hela ön hade jämnats med marken. Frivilligpastorerna som arbetade med National Disaster Management Office och med den samoanska Umbrella för icke-statliga organisationer, hjälpte tusentals i evakueringsläger och levererade lättnadsseminarier på Samoa College och andra skolor.

Det var inte första gången frivilligpastorer var på plats för att hjälpa samoanerna vid en katastrof. Under 2007 utbildade frivilligpastorernas Goodwill Tour Samoas polis- och räddningstjänstpersonal på katastrofinsatser och andra frivilligpastor­funktioner. Premiärministern i Samoa bekräftade dem för deras bidrag.

”Jag vill framföra mitt tack till Scientologys frivilligpastorer för att inkludera Samoa som en väsentlig del av de länder ni har valt att omfatta i ert utbildningsprogram för hjälprespons.” – Samoas premiärminister

HJÄLPER I KRISTIDER I

LONDON

Frivilligpastorer har gett aktiv hjälp under några av senare tids svåraste kriser. Efter att terroristbomber sprängdes i Londons tunnelbana, bildade 250 frivilligpastorer 6 katastrofresponsteam för att hjälpa de traumatiserade, leda överlevande i säkerhet, och ge hjälp till utmattade räddningsarbetare.

Några år senare, när kravaller utbröt i London efter att en polisskjutning, var frivilligpastorerna på plats för att hjälpa till med saneringsverksamheten och ge andlig första-hjälpen för att bistå polisen att återhämta sig snabbt från utmattning och stress.

I februari 2014 hjälpte dessutom ett team av frivilligpastorer till med räddningsarbetet efter svåra översvämningar, stöttade upp hem, levererade mat och förnödenheter och administrerade andlig hjälp för att lindra chock och trauma.

”Jag är en tjänstgörande brittisk polisinspektör i London och vill uppmärksamma er på det fantastiska arbetet era frivilligpastorer gör, deras engagemang, deras vänliga natur och professionalism. De är en inspiration för våra ungdomar.” – Polisinspektör, Metropolitan Police Service