GLOBAL KATASTROFHJÄLP

ÅTERHÄMTNING OCH ÅTERUPPBYGGNAD
JORDBÄVNINGEN I HAITI

Den 7,0-jordbävning som drabbade Haiti strax före kl. 5 på morgonen den 12 januari 2010, förstörde hälften av byggnaderna i huvudstaden Port-au-Prince, dödade 300 000 människor och skadade eller gjorde hemlösa tre miljoner.

MER ÄN
600-
TUSEN
HAITIER
HJÄLPTA
av
FRIVILLIG-
PASTORER

Katastrofen framkallade en aldrig tidigare skådad ström av hjälp från hela världen. I enlighet med frivilligpastorernas syfte – att komma med effektiv hjälp varhelst och närhelst det behövs – chartrade scientologer omedelbart ett plan från New York för att transportera hundratals läkare, sjuksköterskor och sjukvårdare till katastrofområdet. Frivilligpastorer följde med dem för att backa upp läkarteamen. Denna första icke-statliga flygning till Haiti kom också med medicinska förnödenheter, hygienartiklar, mat, vatten och kläder.

Under de efterföljande veckorna sponsrade scientologer ytterligare fyra charterflyg från New York, Los Angeles och Miami för att transportera mer medicinsk personal, förnödenheter och stödteam bestående av frivilligpastorer.

Scientology Kyrkans medlemmar chartrade också ett före detta kustbevakningsfartyg för att transportera hundratals ton medicinska förnödenheter, utrustning, fordon, mat, vatten och kläder. Frivilligpastorer distribuerade lasten till sjukhus, läger för hemlösa och barnhem där de gav vård och hjälp till skadade och hemlösa.

Omkring 350 frivilligpastorer från 22 länder begav sig till Haiti för att hjälpa landet. De levererade 120 ton medicin och andra förnödenheter och gav direkt fysisk och andlig hjälp till 600 000 haitier. De blev snabbt en stabil styrka, inte bara för människorna på Haiti, utan även för andra katastrof- och biståndsorganisationer som verkade där.

Den biträdande chefen för kirurgavdelningen vid Project Medishares hjälparbete på Haiti sade: ”det spelade ingen roll vad vi bad frivilligpastorerna göra. De hade inga frågor. De bara gjorde det.

Frivilligpastorer som stannar kvar på Haiti, bemannar ett permanent frivilligpastorscenter som har utbildat 5 000 haitier i livsförbättrande färdigheter så att de kan återuppbygga sina liv och sitt land.