FALLSTUDIE

PEDAGOGER I NEPAL ANAMMAR
STUDIETEKNOLOGIN

Nepal rankas som nr 151 på en internationell lista över läskunnighet. Följaktligen saknar landet den mest väsentliga infrastrukturen för sociala framsteg, och mer än hälften av befolkningen lever ur hand i mun.

Som en lösning på detta finns Mount Gauri Shankar-skolan i centrala Katmandu, vars rektor är en välkänd nepalesisk pedagog och vetenskaplig författare, engagerad i att förbättra kvaliteten på undervisningen i sitt land.

Medan han sökte efter svaret på sina elevers skenbara oförmåga att studera och lära sig saker, upptäckte han Applied Scholastics International och L. Ron Hubbards studieteknologi.

Han utbildade sig omedelbart i studieteknologins grunder, och startade sedan ett pilotprogram där man använde dessa grunder med ett tvärsnitt av eleverna i hans skola. Han presenterade först de tre studiebarriärerna för åttonde- och niondeklassare, sedan till låg- och mellanstadieelever, och sedan till matematik- och kemiklasser på högstadiet. Resultaten var övertygande: Godkännandenivån som tidigare legat på runt 30 procent sköt i höjden till över 80 procent för alla eleverna på alla årskurserna.

1600
UTBILDARE I
NEPAL
UTBILDADE
— i —
 STUDIE-
TEKNOLOGI 

Baserat på framgångarna med detta pilotprogram, som endast använde grunderna i studieteknologin, skrev denna rektor i Katmandu in sig vid Applied Scholastics internationella utbildningsanläggning i Missouri för att genomgå Applied Scholastics hela lärarutbildning. I programmet ingick Avancerade kommunikationsfärdigheter, avancerade lärargrunder och Applied Scholastics läroplanskurs.

När han återvände till Nepal började han först använda alltihop i sin egen skola. Han började sedan ge kurser i studieteknologi till alla lärare i en av landets allra fattigaste regioner. Han höll workshopar för lärare långt ute på landsbygden, bland annat på en kulle 35 mil från Katmandu där han instruerade lärare till 500 elever från risodlande samhällen.

Resultaten från Nepal visar i hur hög grad man kan förnya undervisning med hjälp av studieteknologi. Denne pedagog har ensam skapat ett nätverk av 1 600 lärare som har utbildats i studietech och som sedan använder den i sina klassrum. Han har också etablerat ett permanent Applied Scholastics-utbildningscenter i Nepal, som invigdes av landets utbildningsdepartement.