FALLSTUDIE

AKADEMISKT RÄDDNINGSUPPDRAG
TILL MEXICO

Bland Applied Scholastics leveransalternativ erbjuds projekt för att exportera studieteknologin direkt in i oroliga klassrum. De kallas ”akademiska räddningsuppdrag” och utbildar lärare och elever i skolor med mycket dåliga resultat vilka hotas av förlust av ackreditering eller finansiering.

I delstaten Puebla i centrala Mexiko, som beskrivs som ”släpar efter resten av Mexiko”, rapporterade man att nästan 17 procent av alla elever hoppar av innan de fullbordat grundskolan. En stor andel är funktionella analfabeter.

År 2010 tog två personer som utexaminerats vid Applied Scholasticsskolan Delphi initiativet till och ledde en räddningsmission som de kallade ”Entiende Mas, Logra Mas” (Förstå mer, Uppnå mer), vilket radikalt kom att ändra på denna statistik. Projektet testkördes i grundskolan i Aquiles Serdan. Man började med att lära ut studieteknologins grunder till 300 elever i 30-minutersperioder under fyra veckor. Eleverna testades sedan på standardiserade nationella prov och, som Pueblalärarna konstaterade: ”Det var helt tillräckligt för att se resultat.” Aquiles Serdan grundskola tog sig från att ha haft i snitt 70 procent på proven till att vara den främsta skolan i sitt distrikt.

REKOMMENDERADE
STUDIER
TEKNOLOGI
% av
STUDERANDE
MED
FÖRBÄTTRADE RESULTAT
ÖKADE MED
23
GÅNGER
DET NATIONELLA GENOMSNITTET

En stor grundskola, Jesus Reyes Heroes, åstadkom samma sak med hjälp av studieteknologin – närmare bestämt 450 elever lärde sig definitionerna av ord som användes i ämnet matematik. Den skolan tog sig till nummer ett i sitt distrikt på nationella prov.

Med det kom en bekräftelse från undervisningsministeriet att de av Pueblas skolor som införde studieteknologi, ökade andelen elever med betyg på bra och utmärkt nivå på ett standardiserat nationellt prov med 23 gånger mer än den genomsnittliga nationella ökningen.

Dessa resultat ledde till att 600 lärare som representerar ett tvärsnitt av alla skolor i hela delstaten utbildades i inlärnings- och läskunnighetsverktyg. Deras examensceremoni var en delstatlig högtidlighet som Pueblas utbildningsminister ledde, där han auktoriserade anslag från delstaten för att snabbt fördubbla antalet studieteknologi-utbildade lärare innan läsårets slut. Hans slutsats: ”Detta är vad Mexiko behöver.”

Lärare från delstaten Puebla fortsätter att skriva in sig på kurser i studieteknologi för utbildare, vilket möjliggör en ljusare framtid för eleverna genom att man ger dem de verktyg de behöver för att lära och kunna tillämpa vilket ämne som helst.