OM PROGRAMMET

ELEVER MED STUDIEPROBLEM BLIR FRAMGÅNGSRIKA ELEVER TACK VARE
HANDLEDARPROGRAM

Förutom en mängd lokalt baserade grupper som erbjuder personlig handledning och som finns över hela världen, erbjuder Applied Scholastics studietech-centrer och handledare i 12 delstater i USA handledning efter skoltid. Detta görs under programmet Kompletterande undervisningstjänster (SES). På bara ett år har Applied Scholastics SES-handledare gett över 8 500 timmar med handledning i 50 skolor i 36 skoldistrikt, och sedan starten har programmet stadigt expanderat.

Applied Scholastics Achievement Program (ASAP) är ett omfattande studieaccelererande program som förvandlar elever med studiesvårigheter till framgångsrika elever. Det använder studieteknologins verktyg på ett integrerat sätt som finner en elevs kunskapsnivå och hjälper honom eller henne framåt från den punkten.

Hollywood Education and Literacy Project (H.E.L.P.) startade 1997 med ett enda center i Hollywood, Kalifornien men har vuxit till ett världsomspännande nätverk. Handledare får en grundlig utbildning i hur man använder studieteknologin och H.E.L.P.s studieupplägg är utformat på så sätt att det hjälper elever i alla åldrar och vid varje kunskapsnivå i engelska till högre nivåer av kunskaper.

Som ett erkännande av dess framgångsrika mentor- och handledarprogram har H.E.L.P.s center i Hollywood fått anslag från delstaten Kaliforniens Youth Mentoring Initiative, vilket gjort det möjligt för dem att utan kostnad hjälpa lokala ungdomar och vuxna.

Frivilliga tillgodoser många olika behov i mentor- och handledningscentren. Elever får hjälp med sina läxor, vuxna analfabeter får lära sig läsa, och de som hoppat av från skolan har möjlighet att förtjäna ett avgångsbetyg här.

Applied Scholastics handledare har också aktivt och framgångsrikt undervisat tusentals elever i engelska som andra språk världen över de senaste 15 åren. I städer över hela USA, Europa och Asien, har ESL-program genomförts i allaktivitetshus, kyrkor, på arbetsplatser och vid institutioner för högre utbildning, i synnerhet lärarutbildning.

Applied Scholastics olika undervisningscentrer har lärt ut studieteknologin till tusentals människor, vilka i sin tur har blivit handledare och gett studieteknologin till elever i Gambia, Ghana, Sydafrika och på andra håll i Afrika.