ÅTGÄRDER I DET LOKALA SAMHÄLLET

ATT FRÄMJA SKRIVKUNNIGHET & UNDERVISNING
VÄRLDEN ÖVER

Applied Scholastics nätverk av lärare, handledningscentrer och skolor, verkar för att förbättra läskunnighet och utbildning, inte bara i sina egna områden utan även utanför dessa. Från seminarier och workshopar till omfattande permanenta program, ger grupper av pedagoger studieteknologin till missgynnade grupper i samhället

Ett sådant projekt startade i Haiti när en Applied Scholastics-pedagog från Clearwater Academy i Florida anmälde sig som frivillig och begav sig dit efter jordbävningen där 2010. Hon gav ett föredrag om studieteknologi till över 400 föräldrar och elever, vilket ledde till att chefen för ett barnhem och en skola på Haiti kom till Clearwater i Florida för att utbilda sig i studieteknologin. Clearwater Academy samlade in medlen för att förvandla skolan från att ha varit ett område av presenningar, halm och stolpar till en tegelbyggnad med en riktigt tak, vilket innebar att en ny skola hade fötts, där alla elever får lära sig studieteknologin.

I en annat initiativ levererade pedagoger från Applied Scholastics i Storbritannien seminarier om studieteknologi i Ukraina under 2008. För att tillgodose den efterfrågan som skapades, startades handledningscentrer, och idag levererar permanenta centrer omkring 300 föredrag om studieteknologin varje år till elever och lärare i skolor i hela landet. Föreläsningarna har anammats som en del av läroplanen för de statliga skolorna i Babushkin-distriktet, och Applied Scholastics samarbetar med departementet för familje- och ungdomsfrågor i en av de största städerna i Ukraina angående undervisningsprojekt.

Och i en annan del av världen har Applied Scholastics pedagoger tagit studieteknologin till Bangladesh, där hälften av befolkningen varken kan läsa eller skriva. Pedagogerna bildade en studiegrupp och hade snart infört studieteknologin i tre skolor. Sedan de genomfört seminarier till mer än 100 studenter och lärare vid Jahangirnagar-universitetet i Dhaka, förklarade stadens borgmästare att studieteknologin var lösningen på landets problem med analfabetism och begärde formellt att den skulle införas i varje skola.

Applied Scholastics utbildar lärare och elever i både utvecklade länder och länder under utveckling, vilket bidrar till att vitalisera hela utbildningsområdet.

I SYDAFRIKA HAR FÖRELÄSNINGAR, KURSER OCH WORKSHOPAR OM STUDIETEKNOLOGI LEVERERATS TILL MER ÄN 20 000 LÄRARE.

År 1975 började scientologer i Sydafrika under Education Alives baner att ge föredrag, kurser och workshopar om studieteknologi. De har nu utbildat över 20 000 lärare som i sin tur har gett studieteknologin till miljontals barn över hela Sydafrika.

Studieteknologin har även exporterats till Zimbabwe – där 18 000 lärare har utbildats – och till Ghana, Gambia och Sierra Leone. Utbildning Alive har nu kontor på flera platser i Sydafrika, Nigeria, Kenya, Mali, Etiopien och Botswana.

På Filippinerna hoppade hela 30 procent av från gymnasiet, och 75 procent av alla låg- och mellanstadieelever kunde varken läsa eller skriva. På grund av detta gav Applied Scholastics International i Spanish Lake en snabbkurs i studieteknologi till 5 000 filippinska lärare, som sedan införde tekniken i tre av landets skolor.

Resultaten var makalösa. Den första skolan gick från sista plats till nummer åtta i hela landet; den andra slog nationellt rekord vad gällde förbättrade resultat vid skrivningar; och den tredje skolan avancerade från statusen ”skola för elever med svårigheter” till att bli en av landets bästa skolor.

I Kenya levererade ett ”räddningsteam” från Applied Scholastics kursen ”Att lära sig hur man lär” till 14 lärare vid en skola för föräldralösa barn i staden Kisii. Nästan omedelbart sköt elevernas resultat på skrivningar i höjden och placerade skolan bland de bästa av regionens alla 270 skolor, efter att tidigare ha legat i botten. Följden blev att Kenyas utbildningsansvariga beordrade att studieteknologin skulle införas och bli en del av den nationella läroplanen.

Applied Scholastics utbildar lärare och elever på alla nivåer och arbetar med lokala ledare, myndigheter och andra institutioner för att åstadkomma en vitalisering på undervisningens område.