FALLSTUDIE

STUDIETEKNOLOGI I
RYSSLAND IDAG

När Sovjetunionen upplöstes år 1991 följde social förvirring och oro i det nya Tjeckien, eftersom denna nation på 10,1 miljoner invånare kämpade för att etablera sig kulturellt och ekonomiskt i både Europa och internationellt.

Nationen kämpade med föråldrad organisation och dåliga kommunikationer och behövde anpassa sig snabbt för att kunna konkurrera i den postsovjetiska världen.

En scientolog som insåg att landets framgångar hängde på invånarnas språk- och kommunikationsfärdigheter, etablerade 1997 det första Applied Scholastics-centret i Prag för att införa L. Ron Hubbards studieteknologi i Tjeckien.

Programmet som kallades Life Improvement Through Education (LITE) erbjöd teknologin för hur man lära sig vilket ämne som helst. Centret expanderade snabbt och snart bildades ytterligare två LITE-centrer. Dessutom startade ett Applied Scholastics-kontor som erbjuder sina tjänster både i Tjeckien och Slovakien.

EN
MILJON
TIMMAR
— med —
UNDERVISNING
LEVERERAD TILL
21 000
ELEVER

Ett team medarbetare vid Applied Scholastics i Prag reste till Applied Scholastics huvudkontor vid Spanish Lake i Missouri, för en högre utbildning som rustade dem till att hjälpa ännu fler människor i sitt hemland.

Snart öppnades LITE-centrer i städer över hela Tjeckien – totalt 13 i hela landet, och andra grupper i Slovakien, Indien, Tyskland och Spanien anslöt sig. Hittills har LITE levererat mer än 1 miljon timmars undervisning till 21 000 elever.

För att tillgodose den växande efterfrågan på studieteknologi, bildades också handledningscentrer som kallas BASICS, i syfte att hjälpa människor förbättra sin förmåga att studera och lära sig och höja sin läs- och skrivkunnighetsnivå. Till dags dato har 22 BASIC-centrer öppnats i Tjeckien och Slovakien, där mer än 3 500 ungdomar har skrivit in sig. Detta omfattar även barn med särskilda behov som får stor hjälp av studieteknologin när annan undervisning har misslyckats.

År 2010 öppnade gruppen den första Applied Scholastics-grundskolan i landet. Och 2011 bekräftade det tjeckiska utbildningsdepartementet studieteknologins effektivitet och stora betydelse, när det tillkännagav att den centrala Applied Scholastics-läroboken Grundläggande studiehandledning officiellt hade godkänts att användas för utbildning av landets lärare.