INLEDNING

ATT STOPPA FÖRSÄMRINGEN
AV UNDERVISNING

Nästan hälften av alla vuxna amerikaner – 60 miljoner människor – är funktionella analfabeter. Åtta miljoner elever i USA har fått stämpeln ”oförmögen att lära sig”, vilket man tyvärr ofta försöker hantera med receptbelagda läkemedel istället för att lära dem läsa, skriva och räkna.

USAs utbildningsdepartement rapporterar att varje år hoppar var tredje gymnasieelev – eller 1,2 miljoner – av sina studier. Andra industriländer lider av samma sak – antalet elever som hoppar av ligger i Europa på i genomsnitt nästan 15 procent.

Cirka 30 miljoner vuxna amerikaner har inte ens vad som betecknas som elementära kunskaper i sitt modersmål, och ytterligare 60 miljoner kan endast utföra de enklaste vardagliga arbetsuppgifter som inbegriper ord och siffror.

Undersökningar visar att analfabetism är en viktig faktor när det handlar om kriminalitet. Omkring 60 procent av alla vuxna i USAs fängelser är funktionella analfabeter eller har en mycket låg läskunnighet, och 85 procent av alla ungdomsbrottslingar är dåliga på att läsa och skriva och i grundläggande matematik.

EN
MILJARD
analfabeter
VÄRLDEN
ÖVER

Kostnaderna för denna kris för myndigheter, företag och skattebetalare uppgår till biljontals kronor. Kostnaderna när det gäller de problem som detta ställer till för människor är oöverskådliga.

I stora delar av världen är krisen ännu djupare då det inte finns allmän tillgång till undervisning. Cirka 80 procent av de 113 miljoner barn som inte går i skolan är utestängda från att delta på grund av fattigdom och inbördeskrig. I Afrika söder om Sahara, i södra och västra Asien och i arabländerna och Nordafrika, går 20–40 procent av alla barn i skolåldern inte i skolan.

Är det möjligt att rädda sviktande eller otillgängliga undervisningssystem och ge hopp till mer än 1 miljard analfabeter världen över? Är det möjligt att lära människor läsa och bli kompetenta och därigenom bidra i tillvaron och till vårt samhälles kultur?

Svaret är ja, och det ligger i L. Ron Hubbards banbrytande upptäckter och i att göra dessa tillgängliga för alla människor i hela världen genom Applied Scholastics Internationals insatser.

Undervisning i ordets fulla bemärkelse, är Applied Scholastics mål. Målet är inte bara att hjälpa eleverna att lösa sina studiesvårigheter och övervinna studiehinder, utan göra det möjligt för dem att bli kompetenta och självständiga elever som kan ta ansvar för sin egen livslånga inlärning och utbildning.