VAD ÄR SINNET?

Sinnet är i grund och botten ett kommunikations- och kontrollsystem mellan thetanen – den andliga varelsen som är personen själv – och hans omgivning. Det består av mentala intrycksbilder, som är inspelningar av personens tidigare upplevelser.

En individ använder sitt sinne för att ställa upp och lösa problem som har att göra med överlevnad och för att styra sina ansträngningar i enlighet med dessa lösningar. 

Sinnet består av två delar, det analytiska sinnet och det reaktiva sinnet.

Det analytiska sinnet är det rationella, medvetna, vakna sinnet, som tänker, observerar data, kommer ihåg dessa och löser problem. 

Det reaktiva sinnet är den del av en människas sinne som verkar på helt stimulus-respons-basis. Det är inte under viljans kontroll och utövar kraft och tar kommandot över ens medvetande, syften, tankar, kropp och handlingar.