HUR BÖRJADE SCIENTOLOGY?

L. Ron Hubbard påbörjade sina studier av sinnet och anden år 1923, vilket resulterade i ett manuskript med titeln ”Excalibur” år 1938. Det var i detta opublicerade verk som ordet Scientology förekom för första gången, för att beskriva vad L. Ron Hubbard kallade ”läran om att veta hur man vet”. Han bestämde sig för att inte ge ut boken eftersom: ”’Excalibur’ innehöll ingen terapi av något slag utan var helt enkelt en diskussion om vad livet består av.” Han tillade: ”Jag bestämde mig för att gå vidare.”

Detta ”Att gå vidare” resulterade i Dianetik, ett ämne som introducerades in i det mycket större området Scientology i avsikt att erbjuda en faktisk ”terapi” som lätt skulle kunna användas av gemene man. Således skrev han år 1947 ett manuskript som detaljerat beskrev de centrala upptäckterna i Dianetik. Det publicerades inte vid den tiden, utan cirkulerade bland vänner, som kopierade det och skickade det vidare till andra personer. (Detta arbete publicerades slutligen år 1951 som Dianetik: Den ursprungliga avhandlingen.)

När kopior av manuskriptet fortsatte att cirkulera började L. Ron Hubbard få en flod av brev med begäran om ytterligare information. Han fann snart att han var fullt upptagen med att besvara brev och beslöt sig för att skriva en uttömmande handbok i ämnet – Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen.

Vid publiceringen den 9 maj 1950 utlöste den en storm av entusiasm hos allmänheten, och omedelbart hamnade den på New York Times bestsellerlista där den förblev i 28 veckor i följd. Därmed blev den den mest sålda bok om sinnet som någonsin skrivits, och är det fortfarande idag. Den innehöll upptäckten av det reaktiva sinnet – den dolda källan till mardrömmar, oförnuftig rädsla, upprördhet och osäkerhet.

Ändå ansåg L. Ron Hubbard aldrig Dianetik vara ett slut på sin forskning utan snarare en språngbräda till upptäckten och isoleringen av en länge gäckande livskälla. Och faktum är att teknikerna i Dianetik erbjöd ett sätt på vilka utövare snart började upptäcka tidigare liv. Genom att betona tillämpning och driva på forskning ännu mer åstadkoms det som kallas exteriorisering – vilket bevisade att anden verkligen kunde skiljas från kroppen och sinnet: religionen Scientology var född.

Efter det grävde L. Ron Hubbard allt djupare in i människans andliga natur och dokumenterade sina upptäckter i tusentals inspelade föreläsningar, filmer, artiklar och böcker.

För att presentera dessa upptäckter, seglade han bokstavligen jorden runt så att Scientology Kyrkor kunde öppnas på fyra kontinenter, samtidigt som hans hemvist i södra England sedan länge var huvudkontor.

Under de följande åren fortsatte L. Ron Hubbard utveckla ämnet till sin bortgång år 1986.

Hans arv består av tiotals miljoner publicerade ord, inspelade föreläsningar och filmer, och över 250 miljoner exemplar av hans böcker och föreläsningar finns i omlopp vilket har inspirerat en rörelse som spänner över alla kontinenter och alla kulturer.