ÄR ALLT BASERAT PÅ EN ENDA MANS ARBETE?

Även om Dianetics och Scientology grundades av L. Ron Hubbard, och alla skrifter består av enbart hans texter och inspelade föreläsningar, skrev han icke desto mindre:

”Ett erkännande riktas till femtiotusen års tänkande män, utan vilkas teorier och observationer det inte hade varit möjligt att skapa och framställa Dianetiken. Ett särskilt erkännande riktas till: Anaxagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Sokrates, René Descartes, Platon, James Clerk Maxwell, Euklides, Charcot, Lucretius, Herbert Spencer, Roger Bacon, William James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac Newton, van Leeuwenhoek, kommendörkapten Joseph Thompson (läkare i USAs flotta), William A. White, Voltaire, Will Durant, greve Alfred Korzybski och mina lärare i atomära och molekylära fenomen, matematik och humaniora, vid George Washington-universitetet och Princeton.”