MÄNNISKANS DELAR

Först har vi själva kroppen. Kroppen är människans strukturerade fysiska sammansättning eller substans, vare sig den är levande eller död. Den är inte individen själv.

Därnäst har vi sinnet, vilket i grunden består av bilder.

Slutligen har vi den viktigaste delen, thetanen. Thetanen är inte ett ting. Den är skaparen av ting.

Av de tre delarna av människan, är thetanen uppenbart den viktigaste. Utan thetanen skulle där inte finnas något sinne eller liv i kroppen. Medan det däremot utan kropp eller sinne fortfarande finns liv i thetanen.