HUR MAN ANVÄNDER TONSKALAN

Det mest grundläggande man måste känna till om denna skala är att människor finner det svårt att bemöta kommunikation som ligger alltför högt ovanför den nivå där de sitter fast på skalan. Om man försöker hjälpa någon som är i apati, genom att tala till honom på tonnivån entusiasm, lyckas man förmodligen inte särskilt bra. Klyftan mellan sådana ytterligheter är svår att överbrygga om man inte förstår tonskalan.

Om man å andra sidan använde kunskapen om tonskalan, skulle man veta vilken emotion som ligger ett halvt till ett helt tonsteg ovanför den andra personens, kommunicera till honom på denna tonnivå och på så sätt föra honom upp till högre tonnivåer. Genom att gå uppför skalan bit för bit är det möjligt att hjälpa någon att bryta sig ur fixerade tillstånd och återfå en glad och livsbejakande inställning.

Tonskalan är av oerhört stort värde i livet och i ens relationer till andra. L. Ron Hubbard utforskade människors beteende grundligt och hans arbete på detta område inbegriper en exakt beskrivning av människors attityder och beteende. Genom att veta till vilken nivå en person har fallit på skalan, kan man med exakthet förutsäga hans handlingar.

Genom att känna till Tonskalan vinner man en större förståelse av sina medmänniskor än vad som hittills varit möjligt. Det är en verklig teknologi som man kan använda för att hjälpa andra att förbättra sitt tillstånd.