TONSKALAN

Tonskalan nedan är en numerisk skala (skala för att visa relativ position). De flesta emotionella toner en person erfar kan hittas någonstans på denna skala.

40,0 Varandets klarhet
30,0 Postulat
22,0 Spel
20,0 Handling
8,0 Upprymdhet
6,0 Estetik
4,0 Entusiasm
3,5 Gladlynthet
3,3 Starkt intresse
3,0 Konservatism
2,9 Milt intresse
2,8 Nöjd
2,6 Ointresserad
2,5 Uttråkning
2,4 Monotoni
2,0 Antagonism
1,9 Fientlighet
1,8 Smärta
1,5 Vrede
1,4 Hat
1,3 Förbittring
1,2 Inget medlidande
1,15 Outtryckt förbittring
1,1 Dold fientlighet
1,02 Ängslan
1,0 Rädsla
0,98 Förtvivlan
0,96 Terror
0,94 Domnad
0,9 Sympati
0,8 Blidkande
0,5 Sorg
0,375 Gottgörelse
0,3 Oförtjänt
0,2 Självförnedring
0,1 Offer
0,07 Hopplös
0,05 Apati
0,03 Värdelös
0,01 Döende
0,0 Kroppsdöd