HAR NI SPECIELLA REGLER VAD GÄLLER KOSTHÅLLNING I SCIENTOLOGY, ELLER REGLER MOT RÖKNING ELLER ATT DRICKA ALKOHOL?

Nej. Det finns inga som helst regler beträffande kosthållning och inga allmänna förbud mot rökning eller alkoholförtäring. Det finns dock en obligatorisk regel i Scientology som förbjuder varje form av alkoholförtäring 24 timmar före – eller under – en auditeringssession eller utbildning. Alkoholens inverkan skulle göra det omöjligt att dra nytta av dessa religiösa tjänster.

Rökning är förbjuden i kurslokaler och under auditeringssessioner, eftersom detta skulle distrahera en själv och andra.