SYSSLAR SCIENTOLOGY MED HJÄRNTVÄTT ELLER MIND-CONTROL?

Nej. Vad vi gör är faktiskt det rakt motsatta. Scientology befriar människor och gör dem i stånd att tänka själva.

Miljontals medlemmar ur Scientology Kyrkan, från bokstavligt talat alla samhällsskikt, har intygat att de uppnått definitiva förbättringar genom Scientology. En gemensam nämnare i deras framgångsberättelser är att de nu har bättre kontroll över sina liv än någonsin tidigare.

Faktum är att L. Ron Hubbard var en av de första som upptäckte och avslöjade faktiska experiment med mind-control och hjärntvätt. Experimenten utfördes av USAs militär och underrättelseorganisationer under och efter andra världskriget. Dessutom upptäckte han att den teknik som han utvecklat, Dianetik, kunde upphäva effekterna av en lömsk form av hypnos kallad smärta-drog-hypnos (pain-drug-hypnosis – PDH).

Åratal efter det att L. Ron Hubbard skrev om dessa regeringsfinansierade psykiatriska ”mind-control”-experiment offentliggjordes hand­lingar med stöd av Freedom of Information Act (”lagen om informationsfrihet”; motsvaras i Sverige av offentlighetsprincipen) där man utförligt redogjorde för hur omfattande bruket av dessa tekniker hade varit. Genom åren har Scientology Kyrkan avslöjat otaliga fall där hjärntvätt eller mind-control har använts, bl a i samband med s k ”avprogrammering”. Sådana handlingar är diametralt motsatta Scientologys syften, som är att befria människan och ge henne tillbaka förmågan att styra sitt eget liv.