ANLITAR SCIENTOLOGER LÄKARE?

Ja. Scientologer söker konventionell medicinsk behandling för sjukdomar och skador. Scientologer använder receptbelagda läkemedel om de är fysiskt sjuka och förlitar sig även på rådgivning och behandling från läkare.

Scientology Kyrkan har alltid haft den fasta policyn att inte diagnostisera eller behandla sjuka personer. Läkare är utbildade för att hantera de fysiska aspekterna av sjukdomar och skador. En scientolog med ett kroppsligt problem rekommenderas att söka och få nödvändig undersökning och behandling av en kvalificerad person inom sjukvården. Oberoende av eventuell medicinsk behandling inriktar sig en scientolog sedan på ett eventuellt medföljande andligt trauma i anslutning till detta tillstånd.