KURSLEDARENS KODEX

Precis som auditörer måste följa en uppförandekodex, måste även kursledarna i Scientologys kurslokaler göra det. Till skillnad från lärare i många traditionella klassrum agerar kursledaren inte eller beter sig som en ”auktoritet” som talar om för de studerande vad de ska tycka, de uttrycker inte heller åsikter om ämnet. De studerande guidas istället att själva hitta svaren i Dianetikens och Scientologys material.

I följande kodex, skriven av L. Ron Hubbard 1957, anges de viktigaste riktlinjerna för att säkerställa att kurslokalen är standard och professionell, med största möjliga gagn för den studerande. Denna kodex följs av kursledare i Scientology Kyrkor världen över, vilket garanterar en hög nivå på utbildningen i teknologin.

1. Kursledaren får aldrig missa ett tillfälle att hänvisa en studerande till den faktiska källan till Scientologi-data.

2. Kursledaren skall invalidera en studerandes misstag skoningslöst och använda god ARC när han gör det.

3. Kursledaren skall alltid upprätthålla god ARC med sina studerande när de utövar utbildningsaktiviteter.

4. Kursledaren måste alltid ha en hög tolerans för dumhet hos sina studerande, och måste vara villig att upprepa vilket datum som helst som inte förståtts, så många gånger som krävs, för att den studerande skall förstå och erhålla verklighet på datumet.

5. Kursledaren har inte ett ”fall” i sin relation till sina studerande, och diskuterar eller pratar inte om sina privata problem med de studerande.

6. Kursledaren är, alltid, en källpunkt för god kontroll och vägledning åt sina studerande.

7. Kursledaren skall vara i stånd att korrelera alla delar av Scientology till alla andra delar och till levnad över de åtta dynamikerna.

8. Kursledaren skall kunna besvara vilka frågor som helst angående Scientology genom att hänvisa den studerande till den faktiska källan för dessa data. Om en kursledare inte kan besvara en speciell fråga skall han alltid säga det, och kursledaren skall alltid hitta svaret på frågan från källan, och säga till den studerande var svaret kan hittas.

9. Kursledaren skall aldrig ljuga för, vilseleda eller missrikta en studerande angående Scientology. Han skall alltid vara ärlig angående det med en studerande.

10. Kursledaren skall alltid föregå med gott exempel inför sina studerande: såsom att ge bra demonstrationer, komma i tid och klä sig vårdat.

11. Kursledaren skall alltid vara helt villig och i stånd att göra allt det som han ber sina studerande att göra.

12. Kursledaren får inte bli emotionellt involverad med studerande av något av könen medan de utbildas under honom eller henne.

13. När en kursledare gör något misstag så skall han informera den studerande om att han har gjort ett, och omedelbart rätta till det. Detta datum omfattar alla faser inom utbildning, demonstrationer, föreläsningar och processing osv. Han skall aldrig dölja faktumet att han gjort ett misstag.

14. Kursledaren skall aldrig underlåta att ge beröm åt sina studerande när det är befogat.

15. Kursledaren bör i viss mån vara pandeterminerad i fråga om förhållandet kursledare–studerande.

16. När en kursledare låter en studerande kontrollera, ge order till eller handskas med kursledaren på något vis, i demonstrationssyfte eller för andra utbildningssyften, då skall kursledaren alltid bringa tillbaka den studerande under sin kontroll.

17. Kursledaren skall alltid ge akt på Auditörens kodex under sessioner och alltid En scientologs kodex.

18. Kursledaren ger aldrig en studerande åsikter angående Scientology utan att omsorgsfullt beteckna dem som sådana; i annat fall skall han enbart hänvisa till testade och beprövade data angående Scientology.

19. Kursledaren skall aldrig utnyttja en studerande för egen personlig vinning.

20. Kursledaren är en stabil terminal för sina studerande och pekar ut stabila data; han är säker på sin sak, men utan att uppträda dogmatiskt eller diktatoriskt mot de studerande.

21. Kursledaren håller sig alltid à jour med det senaste inom Scientologi-data och procedurer och meddelar denna information till sina studerande.