EN SCIENTOLOGS KODEX

En scientologs kodex publicerades första gången 1954. I denna kodex ger L. Ron Hubbard en scientolog riktlinjer för kampen för mänskliga rättigheter och rättvisa genom sociala reformer. Det är en viktig kodex för alla aktiva scientologer i samhället. Kodexen ändrades 1969 och igen 1973 och ges här i sin slutliga version.

Som scientolog förbinder jag mig att följa Scientologys kodex, för allas väl.

1. Att hålla scientologer, allmänheten och pressen korrekt informerade om Scientology, samhället och den psykiska hälsovårdens område.

2. Att efter bästa förmåga och kännedom använda Scientology för att hjälpa min familj, mina vänner, de grupper jag tillhör och världen i stort.

3. Att vägra acceptera för auditering – och vägra ta emot pengar från – varje preclear eller grupp som jag inte ärligt känner att jag kan hjälpa;

4. Att fördöma och göra allt jag kan för att avskaffa alla former av skadliga gärningar mot livet och mänskligheten.

5. Att avslöja och hjälpa till att avskaffa alla fysiskt skadliga metoder inom området för psykisk hälsovård.

6. Att hjälpa till att rensa upp området för psykisk hälsovård och förhindra att det solkas ned på nytt.

7. Att skapa en atmosfär av trygghet och säkerhet inom området för psykisk hälsovård, genom att utrota de missförhållanden och den brutalitet som finns däri.

8. Att understödja sanna humanitära strävanden inom områdena för mänskliga rättigheter.

9. Att hylla principen om lika rättvisa för alla.

10. Att arbeta för yttrandefrihet i världen.

11. Att aktivt fördöma undertryckandet av kunskap, visdom, filosofi eller data som skulle kunna hjälpa mänskligheten.

12. Att understödja religionsfrihet.

13. Att hjälpa Scientologi-organisationer och -grupper att förena sig med andra grupper i samhället.

14. Att lära ut Scientology på en nivå där folk kan förstå och använda det.

15. Att betona rätten att använda Scientology som en filosofi, i alla dess tillämpningar och former, inom de humanistiska ämnena.

16. Att kräva standardmässig och oförändrad tillämpning av Scientology inom områdena etik, auditering och administration i Scientologi-organisationer.

17. Att ta min del av ansvaret för Scientologys inflytande i världen.

18. Att göra Scientology större och starkare i hela världen.

19. Att vara ett exempel på Scientologys effektivitet och visdom.

20. Att göra världen till en förnuftigare och bättre plats.