HEDERSKODEXEN

L. Ron Hubbard skrev och utgav hederskodexen år 1954 tillsammans med följande inledning:

”Ingen förväntar sig att man strikt skall följa Hederskodexen.

En etikkodex kan inte påtvingas. Varje försök att med tvång genomdriva Hederskodexen vore att jämställa den med en moralkodex. Den kan inte påtvingas helt enkelt därför att den utgör ett levnadssätt som bara kan existera som sådant om det inte är påtvingat. Varje annan användning förutom den självdeterminerade användningen av Hederskodexen skulle, som vilken scientolog som helst lätt skulle kunna se, skapa en avsevärd försämring hos en person. Bruket av den är därför en lyx som uteslutande görs som självdeterminerad handling, förutsatt att ens egen syn på saker helt överensstämmer med Hederskodexen.”

1. Överge aldrig en kamrat i nöd, fara eller svårigheter.

2. Säg aldrig upp tro och lydnad som en gång lovats.

3. Överge aldrig en grupp som du är skyldig ditt stöd.

4. Undervärdera aldrig dig själv eller förringa din styrka och kraft.

5. Var aldrig i behov av beröm, gillande eller medlidande.

6. Kompromissa aldrig med din egen verklighet.

7. Tillåt aldrig din affinitet att grumlas.

8. Ge eller mottag inte kommunikation om du inte själv önskar det.

9. Din självdeterminism och din heder är viktigare än ditt omedelbara liv.

10. Din integritet gentemot dig själv är viktigare än din kropp.

11. Ångra aldrig gårdagen. Livet finns inom dig idag och du skapar din morgondag.

12. Frukta aldrig att skada någon annan i en rättvis sak.

13. Önska inte att bli omtyckt eller beundrad.

14. Var din egen rådgivare, håll dina egna rådslag och fatta dina egna beslut.

15. Var trogen dina egna mål.

Detta är Scientologys etiska kodex, den kodex som man använder, inte för att man måste utan därför att man kan unna sig den lyxen.