VILKEN ROLL SPELADE L. RON HUBBARD INOM SCIENTOLOGY KYRKAN?

L. Ron Hubbard grundade religionen Scientology. Den första Scientology Kyrkan bildades av en grupp scientologer i Los Angeles år 1954. 

L. Ron Hubbard ledde direkt de tidiga Dianetik- och Scientologi-organisationerna fram till 1966. Han drog sig då tillbaka från befattningen som verkställande chef och överlämnade denna funktion åt andra ledande personer i Scientology Kyrkan. Även om han fortsatte att intressera sig för kyrkans expansion och gav råd i administrativa frågor när han fick sådana, ägnade han nästan all sin tid åt att utforska Scientologys högre nivåer och sammanställa den teknologi han forskat fram.