HUR KUNDE L. RON HUBBARD HÖJA SIG ÖVER DET REAKTIVA SINNET NÄR ANDRA INTE KLARADE DET?

Han använde på sig själv de principer han hade upptäckt.