HAR L. RON HUBBARDS DÖD PÅVERKAT SCIENTOLOGY KYRKAN?

Alla stora religiösa ledare i det förflutna har dött. Deras verk blomstrar. Människor dör. Visdom och idéer gör det inte. Så länge män och kvinnor kommunicerar och läser och använder den kunskap som L. Ron Hubbard organiserade, kommer Scientology att växa och tjäna mänskligheten. 

L. Ron Hubbard dokumenterade resultaten av all sin forskning i skrift, i filmer och i inspelade föreläsningar, så att teknologin kunde bevaras. År 2010 slutfördes ett projekt som pågått i tjugofem år och innefattade två miljoner arbetstimmar, varvid alla Dianetik- och Scientologi-verk kontrollerades, restaurerades till deras oförvanskade form, och de kommer att förbli i detta skick för evigt. Detta projekt kommer alltid att bli ihågkommet som Kunskapens guldålder och omfattar en fullständig kronologisk översikt av L. Ron Hubbards väg till sina upptäckter. Följden har blivit att Scientology fortsätter att expandera oerhört och dess framtid och överlevnad är tryggad.