HUR VET MAN ATT MAN ÄR EN ANDE?

Det är något som varje individ måste komma fram till själv. Scientologer anser att människan är mer än ett sinne och en kropp och att det är hon själv, anden, som kan kontrollera sinnet och kroppen. (Se Är människan en ande?)