VAD ÄR STUDIETEKNOLOGI?

”Studieteknologin” är den benämning som har givits de metoder som L. Ron Hubbard utvecklade för att göra det möjligt för människor att studera på ett effektivt sätt.

L. Ron Hubbard uppmärksammade bristerna i den moderna utbildningen och undervisningen redan 1950 – många år innan alarmerande rapporter härom nådde tidningarnas förstasidor. Han observerade att elever helt enkelt var oförmögna att studera med förståelse. Ibland kunde de upprepa, som papegojor, vad de hade fått lära sig. Men de kunde inte tillämpa ämnet de förmodades ha ”lärt sig” med någon lätthet eller förståelse.

L. Ron Hubbard forskade därefter i området studier och isolerade de faktiska barriärerna för effektiv inlärning. Han upptäckte att problemet inte var överansträngning, överfulla studiescheman eller inkompetenta lärare. I stället upptäckte han att det huvudsakliga hindret för en studerandes förmåga att komma ihåg och effektivt använda data var avsaknaden av en teknologi för hur man studerar. Detta inkluderade hans upptäckt av vad som kallas de tre barriärerna till studier och studieteknologin omfattar de exakta metoderna för att undanröja dessa barriärer.

Att lära sig de metoder som sätter en person i stånd att förstå materialet i Scientologys skrifter, är det viktigaste steget på en individs andliga resa. Detta gör den studerande mer kapabel att använda och tillämpa Scientologys principer. ”Studieteknologin”, som den ibland kallas, är så omfattande att den kan tillämpas av vem som helst som studerar vilket ämne som helst.

Studieteknologin är inte ett reklamtrick för ”ett sätt att snabbt lära sig något”, utan en exakt teknologi som vem som helst kan använda för att lära sig ett ämne eller uppnå en ny färdighet.