VILKEN FORM HAR SCIENTOLOGI-UTBILDNING?

Scientologi-utbildning är unik. Utbildningen är organiserad med hjälp av ett checksheet: ”En lista över material, ofta indelad i avsnitt, som anger teoretiska och praktiska steg. När alla steg har fullbordats, har man ett studiefullbordande” i det ämnet. Praktiska uppgifter inkluderar övningar så att man uppnår perfekt tillämpning. Varje studerande går igenom checksheetet i sin egen hastighet. Ingen hålls någonsin tillbaka eller pressas att gå för fort. En utbildad kursledare finns alltid till hands för att hjälpa den studerande genom att hänvisa honom till exakt rätt material, besvara hans frågor och se till att han tillämpar studieteknologin på ett standardmässigt sätt så att han uppnår fullständig behållning från sina studier.