ATT ARBETA MED BARN

Förutom att rädda äktenskap, som en del av den mer betydande uppgiften att återupprätta familjegemenskapen, anlitas Scientologi-pastorn ofta för att hjälpa barn. Han kan göra detta på flera olika sätt.

Skolelever som brottas med studieproblem kan lösa dessa genom att använda studieteknologi. Och en elev som inte kan samsas med sina kamrater kan snabbt komma tillrätta med detta genom kommunikationsfärdigheter som han lär sig på en kurs som är speciellt utformad för barn.

Sjuka och skadade barn, till och med spädbarn, kan erhålla assister – tekniker som har utvecklats av L. Ron Hubbard för att lindra den andliga aspekten av fysisk smärta, chocktillstånd eller känslomässiga trauman.

Assister kan hjälpa människor i alla åldrar och används för att lindra påfrestning och fysisk värk och smärta, eller för att orientera en förvirrad eller upprörd person i dennes nuvarande omgivning. En assist kan användas som en helande metod och bygger på principen att man mentalt och andligen normalt drar sig undan från skadade områden. Endast genom att återupprätta kommunikationen med detta område kan man föra in den andliga faktorn i helandet och på så vis avsevärt påskynda läkningsprocessen.

Med dessa metoder och mer därtill är pastorer väl rustade att ge råd till föräldrar och hjälpa deras barn att växa upp glada och kompetenta, med självförtroende.