ÄKTENSKAPSVÄGLEDNING

Ett lyckligt äktenskap utgör grunden för en lycklig och frisk familj. När ett par är oeniga i äktenskapet, inbegriper det inte bara dem personligen, effekterna sprider sig som vågor till barn och andra familjemedlemmar. Kyrkans kaplan eller någon annan Scientologi-pastor kan hjälpa dem att bearbeta sina bekymmer och bygga en ännu starkare grund än vad som fanns tidigare.

Scientologys äktenskapsvägledning är ett exakt förfarande för att lindra problem i äktenskapet. Den tar upp roten till alla sådana svårigheter: överträdelser mot parets tidigare överenskomna moralkodex vilka nu hämmar kommunikationen.

Scientologys äktenskapsvägledning åstadkommer mer än att återupprätta kommunikationen mellan makar, den får också affiniteten och verkligheten att blomma upp på nytt. Med hjälp av dessa metoder har kaplaner och andra Scientologi-pastorer framgångsrikt räddat tusentals äktenskap.