SCIENTOLOGYS PASTORER

De som är utbildade att tillhandahålla Scientologi-ceremonier och annan andlig vägledning kallas pastorer. Det är förutsättning för permanent certifiering som auditör att bli vigd till pastor, men man behöver inte ha detta intyg för att bli officiellt prästvigd i Scientology Kyrkan.

Pastorsutbildning

För att bli vigd Scientologi-pastor går man igenom ett utbildningsprogram som tar upp inte bara religionen Scientology utan inbegriper en förståelse för alla de stora religionerna i världen. En pastor under utbildning lär sig tillhandahålla alla Scientologi-ceremonier liksom andra pastorstjänster och prästvigs officiellt i Scientology Kyrkan.

Kaplanen

Kaplanen har en officiell position i en Scientology Kyrka. Detta är den person som håller söndagsbetraktelser och presiderar vid officiella ceremonier. Kaplanen hjälper dessutom församlingsmedlemmar på ett mer personligt plan. Det är ett välkänt faktum i Scientologi-kretsar att om man har personliga problem som inkräktar på ens liv eller ens familj eller andliga framsteg så kan man alltid vända sig till kaplanen för att få råd och vägledning.