ÖVERLEVNAD OCH SINNET

I Dianetiken förklarar L. Ron Hubbard att sinnets syfte är att lösa problem som hänger samman med överlevnaden.

Sinnet styr individen i en strävan att överleva och verkar utifrån den information det mottar eller registrerar. Sinnet registrerar data med hjälp av vad som kallas mentala bilder.

Dessa bilder är i själva verket tredimensionella och innehåller färg, ljud och lukt och även andra perceptioner. De innehåller också individens slutsatser eller funderingar. Sinnet skapar kontinuerligt mentala bilder, ögonblick för ögonblick. Du kan till exempel undersöka bilden av vad du åt till frukost i morse genom att återkalla frukosten. Du kan på liknande sätt återfå en bild av en händelse som inträffade förra veckan genom att återkalla den, eller återkalla något som hände mycket längre bak i det förflutna.

Mentala bilder består i själva verket av energi. De har massa, existerar i rymd och följer vissa mycket, mycket bestämda mönster i sitt beteende. Deras mest intressanta egenskap är att de dyker upp när man tänker på något. Till exempel, om en person tänker på en viss hund, får man en bild av den hunden.

Sättet som dessa bilder lagras i minnet är föremål för ”Tidsspåret”.