PERSONLIG INTEGRITET
AV L. RON HUBBARD

Det som är sant för dig är vad du själv har observerat. När du förlorar det, har du förlorat allt.

Vad är personlig integritet? Personlig integritet innebär att man vet vad man vet. Vad man vet är vad man vet och att ha mod nog att veta vad man observerat och säga detta. Och det är integritet och det är den enda integritet som finns.

Man kan förstås tala om heder, sanning, ädel karaktär – esoteriska termer allihop. Men nog skulle allt detta täckas mycket väl om vi verkligen observerade vad vi observerade, var noga med att observera vad vi observerar och alltid observerade med avsikt att observera. Och inte att vi nödvändigtvis har en skeptisk, kritisk eller öppen attityd – inte att vi nödvändigtvis upprätthåller dessa över huvud taget – men förvisso att vi upprätthåller tillräcklig personlig integritet och tillräcklig tro på och förtroende för oss själva och kurage, så att vi kan observera vad vi observerar och tala om vad vi observerat.

Det finns inget i Scientology som är sant för dig om du inte själv har observerat det och det stämmer med din egen observation.

Det är allt.

L. Ron Hubbard