ÄR SCIENTOLOGY ETT HEMLIGT SÄLLSKAP?

Inte alls. Man kan gå in i en Scientology Kyrka när som helst, och Scientologi-böcker, inspelade föreläsningar, filmer och annan litteratur är lätt tillgängliga för alla. Det finns inga krav att dra sig undan från samhället när man börjar med Scientology; tvärtom, scientologer är väl kända för att engagera sig mycket i livet omkring dem eftersom de är angelägna om att ta ansvar för att förbättra förhållanden.