HUR BESKRIVER MAN BÄST TILLSTÅNDET ”OPERERANDE THETAN”?

Målet med ”Opererande thetan” är att övervinna tillvarons lidanden och återvinna visshet och förmågor i ens ursprungliga andliga varande. På denna nivå vet man att de är skilda från och oberoende av sådana materiella företeelser som fysisk form eller det fysiska universum.

OT (Opererande thetan) är ett tillstånd av andligt medvetande där en individ är i stånd att kontrollera sig själv och sin omgivning. En OT är någon som vet att han vet och som kan skapa effekter som är positiva och gynnar över­levandet på alla hans dynamiker. Han har åter blivit fullständigt förtrogen med sina förmågor som thetan och kan viljemässigt och medvetet vara orsak över liv, tanke, materia, energi, rum och tid.

Efterhand som en individ blir mer och mer OT blir han stabilare, kraftfullare och ansvarsfull som andlig varelse.