HUR E-METERN FUNGERAR

När E-metern är påslagen och en person håller i dess elektroder, flyter en mycket svag ström (spänningen är omkring 1,5 volt, mindre än ett ficklampsbatteri) genom E-metersladdarna, genom personens kropp och tillbaka in i E-metern. Strömflödet är så svagt att man inte känner något när man håller i elektroderna.

Bilderna i sinnet innehåller energi och massa. Den energi och kraft som finns i bilder av smärtsamma eller upprörande händelser kan ha en skadlig inverkan på en individ. Denna skadliga energi eller kraft kallas laddning.

När personen som håller i E-meterelektroderna tänker en tanke, tittar på en bild, återupplever en händelse eller flyttar om något i det reaktiva sinnet, flyttar och ändrar han på faktisk mental massa och energi. Dessa förändringar i sinnet påverkar det svaga flödet av elektrisk ström, som alstras av E-metern, och detta får nålen på dess visartavla att röra sig. Nålreaktionerna på E-metern talar om för auditören var laddningen finns och att man bör hantera detta område med auditering.

De olika nålrörelserna har exakta innebörder, och en auditörs kunskaper omfattar en fullständig förståelse av alla de reaktioner som en E-meter kan uppvisa. Med hjälp av E-metern ser auditören till att processen täcker rätt område, för att kunna urladda den skadliga energi, som är förknippad med den delen av preclearns reaktiva sinne. När laddningen minskar ökar personens förmåga att tänka klart inom det område som man har riktat sig till och hans överlevnadspotential ökar i samma takt. Som ett resultat upptäcker preclearn saker om sig själv och sitt liv – nya insikter om tillvarons milstolpar som utmärker hans framåtskridande.

Dessa insikter resulterar i en högre grad av andlig medvetenhet och följaktligen en större förmåga att lyckas.