VAD ÄR AUDITERING?

Även om de rent filosofiska aspekterna av L. Ron Hubbards arbete i sig själva är nog för att lyfta vår civilisation till en högre nivå, så är det bara auditering som utgör en exakt väg, som vem som helst kan följa för att uppnå högre andliga medvetandetillstånd.

Målet med auditering är att återställa varande och förmåga. Detta uppnår man genom att 1) hjälpa en människa att bli kvitt de andliga svagheter och brister hon har, och 2) öka hennes förmågor. Självfallet behövs båda dessa saker för att en individ ska kunna uppnå sin fulla andliga potential.

Sålunda tar auditering bort sådant som har lagrats i det reaktiva sinnet på grund av smärtsamma upplevelser i livet, och tar upp och förbättrar ens förmåga att konfrontera och handskas med faktorerna i ens liv.

Genom auditering får man möjlighet att granska sin egen tillvaro och förbättra sin förmåga att konfrontera vad man är och var man är. Det är en väldig skillnad mellan auditeringsteknologi, som är en religiös utövning, och andra utövningar. Auditering använder inte hypnos, tekniker med trance eller droger. Personen som auditeras är fullt medveten om allt som sker. Auditering är en exakt och noggrant organiserad verksamhet, med exakta metoder.