SCIENTOLOGYS TILLVÄXT

Under mer än ett halvt århundrades forskningsarbete isolerade L. Ron Hubbard många grundläggande sanningar om livet, vilket ledde till hans utveckling av Scientology och den påföljande tillväxten av religionen Scientology.

Ett vittnesbörd på de sanningar som finns i Scientology är att den på mindre än två generationer nått dithän att religionen nu blomstrar på alla kontinenter och att det finns tusentals kyrkor, missioner och grupper som dagligen göra ett djupt intryck på miljontals människor. Scientologer finns inom samhällets alla områden – de är affärsmän, hemmafruar, studerande, artister, konstnärer, celebriteter, fabriksarbetare, akademiker, militärer, läkare, poliser osv osv.

Scientologer engagerar sig ständigt i omvärlden och det är en naturlig sak för dem att dela med sig av vad de lärt sig i Scientology. Andra som ser hur Scientology kan vara tillämplig även på deras liv, blir också intresserade av vad Scientology kan erbjuda dem. Och på så vis växer Scientology och bringar kunskap, visdom och hopp om ett bättre liv på ungefär samma sätt som alla stora religioner under historiens lopp har spridits, från individ till individ.

Tack vare Scientology vet miljontals människor att livet kan vara värt att leva, att människan kan leva ett fullödigt liv i harmoni med andra och att världen kan bli en lyckligare plats.

Scientologer arbetar varenda dag för att skapa en sådan värld och förenar sig med andra som delar denna dröm. Den obestridliga tillämpbarheten hos Scientology på dessa miljoner människors liv säkerställer dess varaktighet i vårt samhälle. Miljoner och åter miljoner människor kommer att ansluta sig till denna strävan att skapa en bättre värld.