ATT ÖKA ANDLIG MEDVETENHET

Livet har haft en tendens att tvinga på individen vissa värderingar. Påfrestningarna i tillvaron har bidragit till att fixera hans uppmärksamhet så till den grad att hans medvetenhet om sig själv och omgivningen i hög grad har minskat.

Med försämrad andlig medvetenhet följer problem, svårigheter i umgänget med andra, samt sjukdom och sorgsenhet.

Scientologys mål är att vända på denna trend och höja individens medvetenhet och på så sätt få honom att vakna upp. Efterhand som en person blir mer och mer alert förbättras hans förmågor och han blir i stånd att ha större förståelse och klarar sig därför bättre i livet.

Scientology innehåller således lösningar på problem man möter i livet.Dess slutresultat är ökad medvetenhet och andlig frihet för individen och återställande av hans grundläggande anständighet, kraft och förmåga. Scientology kan åstadkomma målsättningar rutinmässigt, och gör det också dagligen, över hela världen.