SCIENTOLOGY-VERKTYG FÖR HUR MAN ORGANISERAR FÖR FRAMGÅNG

Med Scientologys landvinningar om organisering kan man uppnå sina målsättningar, snabbt och lätt.

Vi inser allihop att om saker hade varit bättre organiserade hade människor haft det bättre. Organisation är en nyckelfaktor som ofta saknas i personlig framgång. Det är också oumbärligt för en familj eller grupp. För att uppnå sina mål – oavsett hur stora eller små de är – krävs det kunskap om hur man organiserar.

Kursen Scientology-verktyg för hur man organiserar för framgång visar en person hur man på effektivaste sätt använder sin tid, och hur man arrangerar sina verksamheter i en logisk följd så att man får saker gjorda.

På denna kurs får du lära dig:

  • Naturlagarna för organisation och hur man använder dem.
  • Hur mycket organisering man måste utföra för att åstadkomma saker med minsta ansträngning och på kortast möjliga tid.
  • En organisations mönster, med exempel och anvisningar för hur man använder det, så att man kan organisera sitt liv, sin grupp eller sitt företag.

När man känner till och använder de naturlagar som presenteras på den här kursen, kan man organisera vilken aktivitet som helst så att man eliminerar förvirring, försäkrar sig om stabilitet och uppnår sina mål.

”Begåvning inom organisering består endast av att arrangera följder av handling och anvisa kanaler för olika typer av partiklar. Det är allt det beror på.”

– L. Ron Hubbard

Innan jag gjorde den här kursen visste jag egentligen inte vad organisation var. Jag visste bara att jag behövde den och att jag aldrig kunde få kontroll över saker och ting. Nu vet jag varför! Den här kursen har lärt mig det verkliga värdet av organisation och har visat mig en väg ut ur att ständigt ’kämpa på’ och inte prestera tillräckligt.” – G.W.

Jag har alltid undrat varför ett litet företag misslyckades. Nu vet jag! Detta var ett stort avslöjande för mig för jag visste ingenting alls om hur man ’är organiserad’. Det är ganska lätt. Jag är säker på att jag kan leda vilket område jag vill.” – S.M.

Den här kursen är bra! Den är mycket grundlig. Man kan få ordning på ett företag och få upp det till verksamhetstillståndet tillströmning genom att tillämpa denna kunskap. Man kan t.o.m. rädda en organisation som är på väg att kollapsa. Övningarna är perfekta. De ser till att man vet och kan tillämpa vad man just har lärt sig.” – M.S.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 5 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Scientology-verktyg för hur man organiserar för framgång
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Scientology Religious Retreat

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster